אודות מרכז מצוינות לחקר טראומה המונית

במסגרת יוזמת הוועדה לתכנון ולתקצוב וממשלת ישראל, הוקמו  מרכזי מצוינות במגוון תחומים. מרכזי המצוינות נועדו לחזק בצורה תשתיתית וארוכת-טווח את מעמדה המחקרי של מדינת ישראל והאטרקטיביות שלה לחוקרים מובילים בעולם.

פרופ' זהבה סולומון מביה"ס לעבודה סוציאלית עומדת בראש מרכז המצוינות בנושא טראומה המונית שהוקם בשנת 2013. במרכזים  שותפים חוקרים מובילים מאוניברסיטאות תל אביב, בר-אילן, העברית, מכון ויצמן למדע, והמרכז הבינתחומי הרצליה.המרכז הוקם מתוך הכרה  כי לאירועים טראומטיים המוניים השלכות רחבות היקף על חייהם של האנשים ועל הסביבה שבה הם חיים. אירועים אלו מסכנים את הבריאות הפיזית והנפשית של מי שנחשפים להם,ועלולים להוביל לקשיים בתפקוד האישי, המשפחתי והקהילתי, ולהידלדלות המשאבים הפרטיים והציבוריים. השלכות רחבות היקף אלו, הן לעתים גם ארוכות טווח ומועברות מהניצולים לדורות הבאים.

ישראל, בשל מיקומה, מצבה הבטחוני וההיסטוריה של מרבית תושביה הבוגרים, היא אחת מהמעבדות הטבעיות לחקר ההשלכות של אירועים  טראומטים. שדה המחקר הישראלי העלה תרומה סגולית לחקר ארועים טראומטיים. עם זאת, המחקר מאופיין ברובו חד דיסיפלינרי. כמו כן קיים פער בין המחקר האקדמי לתרגומו הישומי בהשגת עזרה לאנשים ולקהילות שנחשפו לאירועים הטראומטיים.

מטרתו העיקרית של המרכז  לחקר טראומה המונית הוא להיות בסיס תמיכה למחקר שיטתי תוך שיתוף פעולה בין חוקרים מובילים ממגון דיספלינות ובהן אפידמילוגיה,בריאות הציבור וניהול משברים, עבודה סוציאלית פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, נוירוביולוגיה ונוירוביולוגיה מולקולרית. לחוקרי מרכז המצוינות לחקר טראומה המונית שיתופי פעולה נרחבים ביותר על פני 4 יבשות עם החוקרים המובילים בתחומים הרלונטים.

המרכז יוזם ואף החל לבצע מחקרים  שיבחנו מוכנות, הסתגלות ועמידות של פרטים, משפחות וקהילות, מחקרים לאיתור גורמי סיכון וחוסן ומחקרים  לאיתור והערכת  התערבויות שיטתיות לפני, במהלך האירועים הטראומטיים ולאחריהם.

יתרה מזאת, המרכז מתכוון  לשמש פלטפורמה למשיכת חוקרים צעירים ישראלים וזרים , לאפשר החזרת חוקרים ישראלים ולעודד שותפויות בינלאומיות, ובכך לתרום  לגיבוש דור חדש של תלמידים וחוקרים שיזכו להכשרה רב תחומית מעמיקה בתחומי התמודדות עם טראומה המונית.

ישראל, בשל מיקומה, מצבה הבטחוני וההיסטוריה של מרבית תושביה הבוגרים, היא אחת מהמעבדות הטבעיות לחקר ההשלכות של אירועים טראומטים